VsichkiOferti.bg
Рекламен формат Макет Импресии 1 Уникални 2 Цена 3
Rectangle
300х250
164 000 55 000 6 лв.
Board
320x50, 300x75, 120x20, 168x28, 216x36
164 000 55 000 6 лв.
interstitial
320x480
164 000 55 000 25 лв.
Paralax 164 000 55 000 25 лв.
Adhesion 164 000 55 000 20 лв.
         
  1. Гарантирани импресии на дневна база
  2. Гарантирани уникални потребители на дневна база
  3. Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
  4. През почивни дни се гарантират 80% от импресиите в работни дни.

Завишения:

  • Часови диапазон (минимум 6 часа) - 20%
  • Таргетиране по град - 50%
  • За политическа реклама завишения - 50%
  • Frequency Capping - 25% за кампании до 3000 лв. Брутен бюджет
  • 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие