VsichkiOferti.bg
Рекламен формат Макет Импресии 1 Уникални 2 Цена 3
Rectangle
300х250
153 000 84 000 6 лв.
Board
320x50, 300x75, 120x20, 168x28, 216x36
153 000 84 000 6 лв.
interstitial
320x480
153 000 84 000 25 лв.
Paralax 153 000 84 000 25 лв.
Adhesion 153 000 84 000 20 лв.
         
  1. Гарантирани импресии на дневна база
  2. Гарантирани уникални потребители на дневна база
  3. Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
  4. През почивни дни се гарантират 80% от импресиите в работни дни.

Завишения:

  • Часови диапазон (минимум 6 часа) - 20%
  • Таргетиране по град - 50%
  • За политическа реклама завишения - 50%
  • Frequency Capping - 25% за кампании до 3000 лв. Брутен бюджет
  • 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие