VsichkiOferti.bg
Рекламен формат Макет Импресии 1 Уникални 2 Цена 3
Rectangle
300х250
101 000 17 000 10 лв.
Leaderboard
728х90
Leaderboard 728х90 101 000 17 000 10 лв.
Megaboard Megaboard 101 000 17 000 21 лв.
Floating banner Floating banner 101 000 17 000 24 лв.
Wallpaper Wallpaper 101 000 17 000 50 лв.
Branding Branding 101 000 17 000 60 лв.
Transition page
Full Screen Overlay
Transition page (Full Screen Overlay) 101 000 17 000 70 лв.
Parade banner 101 000 17 000 60 лв.
Footer banner 101 000 17 000 25 лв.
         

* Моля не планирайте бонус излъчвания в този сайт  1. Гарантирани импресии на дневна база
  2. Гарантирани уникални потребители на дневна база
  3. Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
  4. През почивни дни се гарантират 80% от импресиите в работни дни.

Завишения:

  • Часови диапазон (минимум 6 часа) - 20%
  • Таргетиране по град - 50%
  • За политическа реклама завишения - 50%
  • Frequency Capping - 25% за кампании до 3000 лв. Брутен бюджет
  • 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие