VsichkiOferti.bg
Рекламен формат Макет Импресии 1 Уникални 2 Цена 3
Rectangle
300х250
104 000 14 000 10 лв.
Leaderboard
728х90
Leaderboard 728х90 104 000 14 000 10 лв.
Megaboard Megaboard 104 000 14 000 21 лв.
Floating banner Floating banner 104 000 14 000 24 лв.
Wallpaper Wallpaper 104 000 14 000 50 лв.
Branding Branding 104 000 14 000 60 лв.
Transition page
Full Screen Overlay
Transition page (Full Screen Overlay 104 000 14 000 70 лв.
         

* Моля не планирайте бонус излъчвания в този сайт  1. Гарантирани импресии на дневна база
  2. Гарантирани уникални потребители на дневна база
  3. Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
  4. През почивни дни се гарантират 80% от импресиите в работни дни.

Завишения:

  • Часови диапазон (минимум 6 часа) - 20%
  • Таргетиране по град - 50%
  • За политическа реклама завишения - 50%
  • Frequency Capping - 25% за кампании до 3000 лв. Брутен бюджет
  • 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие