VsichkiOferti.bg
Рекламен формат Макет Импресии 1 Уникални 2 Цена 3
Rectangle
300х250
120 000 18 000 10 лв.
Leaderboard
728х90
Leaderboard 728х90 120 000 18 000 10 лв.
Megaboard Megaboard 120 000 18 000 21 лв.
Floating banner Floating banner 120 000 18 000 24 лв.
Wallpaper Wallpaper 120 000 18 000 50 лв.
Branding Branding 120 000 18 000 60 лв.
Transition page
Full Screen Overlay
Transition page (Full Screen Overlay) 120 000 18 000 70 лв.
Parade banner 120 000 18 000 60 лв.
Footer banner 120 000 18 000 25 лв.
         

* Моля не планирайте бонус излъчвания в този сайт  1. Гарантирани импресии на дневна база
  2. Гарантирани уникални потребители на дневна база
  3. Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
  4. През почивни дни се гарантират 80% от импресиите в работни дни.

Завишения:

  • Часови диапазон (минимум 6 часа) - 20%
  • Таргетиране по град - 50%
  • За политическа реклама завишения - 50%
  • Frequency Capping - 25% за кампании до 3000 лв. Брутен бюджет
  • 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие