VsichkiOferti.bg
Рекламен формат Макет Импресии 1 Уникални 2 Цена 3
Rectangle
300х250
48 000 10 000 15 лв.
Leaderboard
728х90
Leaderboard 728х90 48 000 10 000 15 лв.
Megaboard Megaboard 48 000 10 000 25 лв.
Wallpaper Wallpaper 48 000 10 000 50 лв.
Branding Branding 48 000 10 000 60 лв.
Footer banner 48 000 10 000 25 лв.
         

* Моля не планирайте бонус излъчвания в този сайт  1. Гарантирани импресии на дневна база
  2. Гарантирани уникални потребители на дневна база
  3. Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
  4. През почивни дни се гарантират 80% от импресиите в работни дни.

Завишения:

  • Часови диапазон (минимум 6 часа) - 20%
  • Таргетиране по град - 50%
  • За политическа реклама завишения - 50%
  • Frequency Capping - 25% за кампании до 3000 лв. Брутен бюджет
  • 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие