VsichkiOferti.bg
Рекламен формат Макет Импресии 1 Уникални 2 Цена 3
Rectangle
300х250
206 000 32 000 15 лв.
Half banner
300х600
206 000 32 000 20 лв.
Board
320x50, 300x75, 120x20, 168x28, 216x36
206 000 32 000 6 лв.
Paralax 206 000 32 000 25 лв.
Adhesion 206 000 32 000 20 лв.
         
  1. Гарантирани импресии на дневна база
  2. Гарантирани уникални потребители на дневна база
  3. Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
  4. През почивни дни се гарантират 80% от импресиите в работни дни.

Завишения:

  • Часови диапазон (минимум 6 часа) - 20%
  • Таргетиране по град - 50%
  • За политическа реклама завишения - 50%
  • Frequency Capping - 25% за кампании до 3000 лв. Брутен бюджет
  • 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие