VsichkiOferti.bg
Рекламен формат Макет Импресии 1 Уникални 2 Цена 3
Rectangle
300х250
28 000 6 000 15 лв.
Leaderboard
728х90
Leaderboard 728х90 28 000 6 000 15 лв.
Megaboard Megaboard 28 000 6 000 25 лв.
Wallpaper Wallpaper 28 000 6 000 50 лв.
Branding Branding 28 000 6 000 60 лв.
Footer banner 28 000 6 000 25 лв.
         

* Моля не планирайте бонус излъчвания в този сайт  1. Гарантирани импресии на дневна база
  2. Гарантирани уникални потребители на дневна база
  3. Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
  4. През почивни дни се гарантират 80% от импресиите в работни дни.

Завишения:

  • Часови диапазон (минимум 6 часа) - 20%
  • Таргетиране по град - 50%
  • За политическа реклама завишения - 50%
  • Frequency Capping - 25% за кампании до 3000 лв. Брутен бюджет
  • 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие