VsichkiOferti.bg
Рекламен формат Макет Импресии 1 Уникални 2 Цена 3
Rectangle
300х250
51 000 14 000 15 лв.
Leaderboard
728х90
Leaderboard 728х90 51 000 14 000 15 лв.
Megaboard Megaboard 51 000 14 000 25 лв.
Wallpaper Wallpaper 51 000 14 000 50 лв.
Branding Branding 51 000 14 000 60 лв.
Footer banner 51 000 14 000 25 лв.
         

* Моля не планирайте бонус излъчвания в този сайт  1. Гарантирани импресии на дневна база
  2. Гарантирани уникални потребители на дневна база
  3. Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
  4. През почивни дни се гарантират 80% от импресиите в работни дни.

Завишения:

  • Часови диапазон (минимум 6 часа) - 20%
  • Таргетиране по град - 50%
  • За политическа реклама завишения - 50%
  • Frequency Capping - 25% за кампании до 3000 лв. Брутен бюджет
  • 50% оскъпяване на нестандартни формати при активиране преди потребителско действие